goku

ž

manutd

stanje zaključno sa 2011
ulog 157 454 ,9 / 157 755 ,8

dobitak 154 812,2 / 155 382,9 

kraj 2011 najgoregodine 

ulog 13 902.5

dobitak 10 897.2

6300  minus   

OBJESIĆU SE

stanje zaključno sa 2011
ulog 157 454 ,9 / 157 755 ,8

dobitak 154 812,2 / 155 382,9 

u novoj godini do 04 DEC   .2011

ulog 13 802.5

dobitak 10 797.2

6300  minus   

kumpjeri iskopnani

stanje zaključno sa 2011
ulog 157 454 ,9 / 157 755 ,8

dobitak 154 812,2 / 155 382,9 

u novoj godini do 11 rujan   .2011

ulog 13 002.5

dobitak 10 797.2

5500  minus   

prokockah indalidninu

stanje zaključno sa 2011
ulog 157 454 ,9 / 157 755 ,8

dobitak 154 812,2 / 155 382,9 

u novoj godini do 11 rujan   .2011