Што, вели, момци цурама ноћу обећају то се дању не важи.

Иду времена има да пости ко никад постити хтио није. Кад удари глад све ће се непошћено напостити.
 
 

R

Могао бих у Данској, и у Шведској, и у Норвешкој, да живим. Па и на Исланду. Свуда има добрих људи. Један други глас у мени, на то, довикује ми да се варам. И, да среће нема ван оног места, где смо провели детињство и где смо се родили.”
- Милош Црњански</P>
			<P class=comments_link><A href=Comments (0)

KUTIC RAJKO 55

KAFANA 66

OSTALO 54

 2021 MD-  7880

2022 MD  12 699 

 

stanislav lehm

Има ли Бога? – упита један надмени газда Светог Саву.
- Има!
- Покажи ми га, па ћу да поверујем да га има!
- А имаш ли ти, добри човече, памети?
- Наравно да имам памети! – одговори изненађено и помало увређено газда.